Narodowy Fundusz Zdrowia wznawia kontrole

23.07.2020
Z uwagi na sygnały kierowane przez pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta, które dotyczyły ograniczonej dostępności do świadczeń, Prezes NFZ podjął decyzję o wznowieniu postępowań kontrolnych w placówkach medycznych i aptekach.

Prace konserwacyjne

10.08.2020
Informujemy, że w związku z pracami konserwacyjnymi, w poniedziałek 10 sierpnia 2020 r. w godzinach 20:00-22:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ

Komunikat dla świadczeniodawców

10.08.2020
Jak prowadzić listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Zobacz szczegóły /aktualnosci/aktualnosci-centrali/

Dodatkowe ograniczenia w delegaturach NFZ w Nowym Sączu i Rybniku

10.08.2020
W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, od 10 sierpnia 2020 r. do odwołania zwiększamy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach na naszych salach obsługi w Nowym Sączu i Rybniku.

Szczecińscy ratownicy medyczni apelują: kask ratuje główkę dziecka

31.07.2020
Wakacje to czas większej aktywności dzieci ale też większego ryzyka urazu. W ubiegłoroczne wakacje ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie udzielili pomocy ponad trzem tysiącom dzieci.

Zobacz szczegóły /aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/

Zarządzenie Nr 124/2020/DAiI

10.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie Nr 123/2020/DSOZ

07.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

Zarządzenie Nr 119/2020/DK

04.08.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 118/2020/DEF

04.08.2020
w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zobacz szczegóły /zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/